Ινστιτούτο Ζωοθεραπείας

Ελληνικό Ινστιτούτο Ζωοθεραπείας

info@institouto-zootherapeias.gr

Μέλος του
Institut Français de Zoothérapie

info@institutfrancaisdezootherapie.com

ΕΙΖ, Επαγγελματίες στην υπηρεσία της υγείας/εκπαίδευσης με τη ζωοθεραπεία/διαμεσολάβηση ζώου

Ινστιτούτο Ζωοθεραπείας

Ελληνικό Ινστιτούτο Ζωοθεραπείας

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ζωοθεραπείας προκύπτει από την στενή συνεργασία με το IFZ. Oργανώνει τις εκπαιδεύσεις σε συνεργασία με το IFZ (συνδιαστικά στη Ελλάδα και στη Γαλλία). Το IFZ εδώ και 18 χρόνια εκπαιδεύει στη Γαλλία και στο εξωτερικό επαγγελματίες της υγείας, της ψυχικής υγείας και της εκπαίδευσης στο να μπορούν να εισάγουν στην πρακτική τους τη μέθοδο της ζωοθεραπείας.

Ζωοθεραπεία από το Α-Ω

Η ζωοθεραπεία επενδύει πάνω στην ικανότητα αμοιβαιότητας του ζώου, την ικανότητά του να γίνει υποδοχέας των ανθρώπινων συναισθημάτων και την ικανότητά του να κινητοποιήσει, να ενεργοποιήσει, να διαμορφώσει ένα συναισθηματικό δεσμό, να παροτρύνει τον άνθρωπο –παιδί, έφηβο, ενήλικα, ηλικιωμένο– στην κοινωνικοποίηση, στο παιχνίδι, στη επίτευξη στόχων, στην οριοθέτηση.