Ινστιτούτο Ζωοθεραπείας

Ελληνικό Ινστιτούτο Ζωοθεραπείας

info@institouto-zootherapeias.gr

Μέλος του
Institut Français de Zoothérapie

info@institutfrancaisdezootherapie.com

ΕΙΖ, Επαγγελματίες στην υπηρεσία της υγείας/εκπαίδευσης με τη ζωοθεραπεία/διαμεσολάβηση ζώου

Ζωοθεραπεία από το Α-Ω

Η ζωοθεραπεία επενδύει πάνω στην ικανότητα αμοιβαιότητας του ζώου, την ικανότητά του να γίνει υποδοχέας των ανθρώπινων συναισθημάτων και την ικανότητά του να κινητοποιήσει, να ενεργοποιήσει, να διαμορφώσει ένα συναισθηματικό δεσμό, να παροτρύνει τον άνθρωπο -παιδί, έφηβο, ενήλικα, ηλικιωμένο- στην κοινωνικοποίηση, στο παιχνίδι, στη επίτευξη στόχων, στην οριοθέτηση.
Είναι μια συμπληρωματική θεραπεία με τη διαμεσολάβηση ενός ζώου. Ένα ζώο οικείο, το οποίο έχει επιλεχτεί προσεκτικά και έχει διαπαιδαγωγηθεί εξειδικευμένα υπό την ευθύνη ενός επαγγελματία υγείας, ψυχικής υγείας και παιδείας (συνήθως ψυχολόγο, ψυχίατρο, ειδικό παιδαγωγό, εκπαιδευτικό, εργοθεραπευτή, νοσηλευτή, φυσιοθεραπευτή, κοινωνικό λειτουργό κ.α.) με στόχο να προκληθούν στους θεραπευόμενους αντιδράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση του δυναμικού τους –ψυχικό, γνωσιακό, σωματικό, ψυχοκοινωνικό, ενσυναισθησιακό, συγκινησιακό.

Το ζώο είναι ένας ζωντανός συνεργάτης του θεραπευτή, είναι ένας διαμεσολαβητής θεραπείας, εργάζεται σ’ ένα πρόγραμμα με στόχους που επεξεργάστηκε και διαμόρφωσε ο θεραπευτής, σε σχέση με τις συγκεκριμένες δυσκολίες ή την παθολογία του θεραπευόμενου. Το ζώο δεν θεραπεύει από μόνο του. Είναι ειδικά διαπαιδαγωγημένο και συμμετέχει σε μια τριαδοποίηση με τον θεραπευόμενο και τον θεραπευτή, στα πλαίσια μιας δομημένης και εστιασμένης παρέμβασης.
Η ζωοθεραπεία ή η διαμεσολάβηση με το ζώο δε θεραπεύει από μόνη της.
Δεν πρόκειται για ιατρική πράξη.
Το ζώο δεν είναι φαρμακευτική αγωγή.
Το ζώο δεν είναι θεραπευτής.
Το ζώο είναι διαμεσολαβητής. Όταν θέλουμε να ασκήσουμε την επαγγελματική ζωοθεραπεία πρέπει να έχουμε ήδη ένα επάγγελμα στην υγεία, στην ψυχική υγεία, στην εκπαίδευση ή σε παρόμοιους τομείς. Παραδείγματα: ψυχολόγος, ψυχίατρος, γιατρός, εργοθεραπευτής , λογοθεραπευτής, κοινωνικός λειτουργός, ειδικός παιδαγωγός, νηπιαγωγός, νοσηλευτής, νοσηλευτικό προσωπικό σε ιδρύματα, κλπ.
Σε όλους αυτούς τους τομείς μπορούμε να εφαρμόσουμε τη θεραπεία με τη διαμεσολάβηση ενός ζώου.

Τι είναι η ζωοθεραπεία;

Είναι μια συμπληρωματική φροντίδα, μη ιατρική, που εφαρμόζεται με τη βοήθεια ενός οικείου ζώου μεθοδικά επιλεγμένο και διαπαιδαγωγημένο υπό την ευθύνη ενός ήδη επαγγελματία των παραπάνω κατηγοριών.
Αυτή η φροντίδα πραγματοποιείται με άτομα στα οποία θέλουμε να εγείρουμε ανταπόκριση προκειμένου να βελτιώσουν τις γνωστικές, φυσικές, ψυχικές και συναισθηματικές τους δεξιότητες.
Η εμπλοκή των ζώων διαμεσολάβησης που παίρνουν μέρος στις συναντήσεις ζωοθεραπείας προϋποθέτει την τήρηση κανόνων υγιεινής, συμπεριφοράς και διαπαιδαγώγησης.
Η άσκηση της διαμεσολάβησης με ζώο σε θεσμό απαιτεί την τήρηση στοιχειωδών κανόνων επαγρύπνησης/προσοχής, ηθικής και ασφάλειας (βλέπε το σύμφωνο δεοντολογίας).
Η εγκατάσταση ενός προγράμματος διαμεσολάβησης με το ζώο απαιτεί γνώσεις γύρω από την παθολογία των θεραπευόμενων όπως και γνώσεις που αφορούν στο ζώο. Έτσι διαμορφώνεται η τριγωνοποίηση μεταξύ επαγγελματία, θεραπευόμενου και ζώου.

Επισήμανση: Η διαμεσολάβηση με το ζώο επιτρέπει να αναπτυχθούνε διάφορα πεδία παρέμβασης. Είναι απαραίτητο να γίνει μια διαφοροποίηση ανάμεσα σε αυτά τα πεδία και να κατανοηθεί καλά τι είναι η επαγγελματική διαμεσολάβηση με το ζώο/ζωοθεραπεία.

Σημείωση: Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε έναν απλό σκύλο συντροφιάς ή επισκέπτη και σε μία επαγγελματική ζωοθεραπεία με άτομα για παράδειγμα που πάσχουν από τη νόσο Alzheimer;

Το απλό ζώο συντροφιάς ή ο σκύλος επισκέπτης δεν είναι ζώο ζωοθεραπείας ή διαμεσολάβησης το όποιο χαρακτηρίζεται ως τέτοιο: απαιτείται μία εξειδικευμένη εκπαίδευση για πολλούς μήνες και χωρίς εξαναγκασμό για το ζώο.

Το IFZ και το ΕΙΖ χρησιμοποιεί στη σχολή του μία θετική μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε ήδη στον Καναδά από τον κ.Francois Beiger: (Sweetness and listening) Douceur et Analyse.